Aftësi për adoleshencë

Evropa Juglindore

7700
Studenti

460
Edukator

12
Trajner

5
Vendet

185
Shkollë