O programu

U partnerstvu sa Lions Clubs International Foundation (LCIF), organizacija UNODC započela je sprovođenje Lions Quest programa „Vještine za adolescenciju“ (LQSFA) u regionu Jugoistočne Evrope 2014. godine, realizacijom programa u Srbiji, koji se postepeno proširio na Crnu Goru i Bivšu Jugoslovensku Republiku Makedoniju tokom 2015/2016. godine. Nakon uspješne realizacije u ovim zemljama, program je 2016. godine dodatno proširen na Bosnu i Hercegovinu.

Lions Quest program „Vještine za adolescenciju“ (LQSFA) je školska intervencija prevencije korištenja droge usmjerena na učenike uzrasta 10-14 godina, a sadrži obrazovni paket o socijalnom i emocionalnom učenju, sa ciljem da se razviju vještine odbijanja kao odgovor na vršnjački pritisak, da se unaprijedi školski uspjeh i vezanost za školu, te odloži i spriječi početak korištenja droge.

Do danas, program je sproveden u saradnji sa ministarstvima prosvjete u 145 osnovnih škola širom regiona Jugoistočne Evrope, a programom je obuhvaćeno preko 7.000 učenika. Primijećen je porast trendova, u smislu korištenja psihoaktivnih supstanci, normativnih uvjerenja, namjere da se koriste supstance i vještine odbijanja u grupama izloženim programu, kao rezultat strukturisane evaluacije programa.

 

 

„Prevencija je bolja od lijeka“ – Deziderije Erazmo

Naše priče

Pomažemo mladima da izrastu u sretne odrasle

Program je uspješan

Znamo iz istraživanja sprovedenog u ovim zemljama da je program uspješan, da ima željene efekte u smislu prevencije korištenja droge i alkohola, da ima željene efekte u smislu razvoja socijalnih i emocionalnih vještina, te stoga, što više razgovaramo sa predstavnicima pilot projekta u zemljama u kojima je sproveden i prepoznajemo ono što je bilo uspješno, kao i izazove koje treba prevazići, to ćemo moći da kreiramo bolje programe u tim zemljama i širom regiona Jugoistočne Evrope.

Globalni menadžer programa, LCIF
Matthew Kiefer

Širenje procesa

Zahvalni smo što imamo ovu vezu sa Lions Clubs International Foundation (LCIF) i koristimo ovaj alat u vidu programa „Vještine za adolescenciju“ (LQSFA) kao jedan od neposrednih rezultata koji nam je pomogao da ostvarimo ciljeve u regionu. Zadovoljni smo što se ova inicijativa odvija u regionu Jugoistočne Evrope i što mnogobrojne zemlje imaju koristi od nje, te smo sigurni da u budućnosti možemo proširiti ovaj proces.

Koordinator programa, UNODC
Wadih Maalouf

Gotov i besplatan

Program je višeslojan. Ovaj program nam zaista pomaže da se bavimo svim problemima koji se odnose na adolescente. Sprovode ga obučeni nastavnici u školama, što je sjajno. Mislim da smo zaista privilegovani što možemo biti korisnici ovog programa. Dobili smo gotov, čitav paket, potpuno besplatno za naše škole.

Ministarstvo prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije
Snežana Vuković

Akreditacija programa

Mislim da ćemo raditi na akreditaciji programa, ali, također, i vidjeti da li možda postoji šansa za neki interkulturni program koji bi uključio teme iz različitih predmeta. Onda bismo mogli da uključimo ovaj program u nastavne planove tih predmeta, da bismo mogli da ga sprovodimo ne samo u ovih 17 škola, već u što više škola u Crnoj Gori.

Ministarstvo prosvjete, Crna Gora
Tamara Milić

Novi list u obrazovnom sistemu

Sa ovim programom okrenut je novi list u obrazovnom sistemu, tačnije u poglavlju o vaspitanju djece. Ova pitanja su već pokrivena ranije, ali lično mislim da su teme koje su predmet ovog programa izuzetno korisne i da će dovesti do očekivanih rezultata.

Ministarstvo prosvjete i nauke, Sjeverna Makedonija
Mile Ginovski

Dobro se uklapa

Program se zaista dobro uklapa sa našim nacionalnim programima, takođe zato što je dogovoren tekst Državne strategije nadzora nad opojnim drogama, tako da će ovi programi imati tu svoje odlično mesto.

Federalno Ministarstvo obrazovanja i nauke, Bosna i Hercegovina
Nadija Bandić