Dodatne sesije u okviru Lions Quest programa „Vještine za adolescenciju“ uspješno sprovedene u Bosni i Hercegovini

Organizacije UNODC i Lions Clubs International Foundation (LCIF), u saradnji sa Ministarstvom sigurnosti Bosne i Hercegovine, pokrenule su sprovođenje Lions Quest programa „Vještine za adolescenciju“ (LQSFA) u martu 2017. godine. Realizacija programa treba trajati do juna 2019. godine u 29 osnovnih škola u Tuzli, Mostaru, Sarajevu i Bijeljini, te obuhvatiti ukupno preko 700 učenika.

Slijedeći odobrenu metodologiju sprovođenja, dodatne sesije se organizuju radi prikupljanja relevantnih podataka od edukatora u okviru programa i boljeg razumijevanja djelotvornosti realizacije programa, kao i da bi se razmijenili primjeri dobre prakse i izazovi sa kojima se susreću tokom realizacije programa. Ovaj modalitet sprovođenja je strateški razvijen za sprovođenje programa u Jugoistočnoj Evropi i pokazao je odlične rezultate u Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedonijikao aktivnost zasnovana na dokazima.

U okviru sveobuhvatne strategije evaluacije, dodatne sesije predstavljaju priliku za edukatore u okviru programa da prodiskutuju nalaze rezultata testova primijenjenih prije početka programa sa interventnim grupama o korištenju opojnih supstanci, normativnim uvjerenjima, vještinama odbijanja i namjeri da koriste supstance.

Predstavnici relevantnih ministarstava, na nivou entiteta, kao i na federalnom nivou, pohvalili su inicijativu i istakli vrijednost sprovođenja programa zasnovanih na dokazima koji su blisko povezani sa Međunarodnim standardima u oblasti prevencije korištenja droge.

Sljedeća dodatna sesija biće organizovana iduće godine, a tom prilikom će ova grupa imati priliku diskutovati o preliminarnim rezultatima komparativne analize rezultata testova prije početka i nakon završetka sprovođenja primijenjenih na interventnim grupama o relevantnim epidemiološkim indikatorima koji se odnose na korištenje opojnih supstanci.