U Beogradu održan godišnji regionalni sastanak o UNODC / Lions Quest programu „Vještine za adolescenciju“

8-9. novembar 2018. godine, Beograd, Srbija: U saradnji sa Lions Clubs International Foundation (LCIF) i uz podršku Ministarstva prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, organizacija UNODC organizovala je regionalnu radionicu o sprovođenju Lions Quest programa „Vještine za adolescenciju“ (LQSFA program), uz učešće profesionalaca iz pojedinačnih zemalja i predstavnika Lions klubova iz regiona Jugoistočne Evrope.

Cilj sastanka bio je da se prodiskutuju rezultati programa u Jugoistočnoj Evropi, metodologija sprovođenja programa, kao i potencijalne strategije za proširenje. Pozitivni ishodi ovog skupa uključuju veoma aktivno povezivanje profesionalaca i energičnu razmjenu dobrih praksi u vezi sprovođenja programa.

Učesnici koji su prisustvovali radionici predstavljali su relevantne nacionalne institucije (ministarstva prosvjete i sigurnosti iz regiona) i lokalne Lions klubove iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije i Srbije.

 

Sprovođenje Lions Quest programa “Vještine za adolescenciju” (LQSFA) započeto je u Jugoistočnoj Evropi 2014. godine u Srbiji, a otad je program rastao i postepeno se proširio na Crnu Goru i Bivšu Jugoslovensku Republiku Makedoniju. Uz razumijevanje kulturnih i tehničkih specifičnosti tokom sprovođenja programa, uglavnom u odnosu na strukturu nacionalnih obrazovnih sistema i njihove spremnosti da integrišu i nastave sprovođenje programa, program je vremenom proširen i na Bosnu i Hercegovinu, a predložen je duži modalitet sprovođenja od dvije godine. Prateći strategiju širenja, zemlje koje su od početka bile uključene u pilot program (Crna Gora, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija i Srbija) su, također, nastavile dodatni, duži, ciklus programa u po 10 dodatnih osnovnih škola u svakoj zemlji. Uz to, LQSFA program će biti ponuđen Hrvatskoj u skladu sa predloženim inovativnim modalitetom sprovođenja.

U pogledu rezultata programa, UNODC je sproveo naučnu analizu prikupljenih skupova podataka iz testova primijenjenih prije početka i nakon završetka programa, a koji su pokazali pozitivne ishode u odnosu na korištenje opojnih supstanci, kao i namjeru da se koriste takve supstance (alkohol, duhan i marihuana) u naredna tri mjeseca. Rezultati zasnovani na dokazima pokazuju nedvosmisleno pozitivan efekat sprovedenog programa sa interventnim grupama učenika, u poređenju sa kontrolnom grupom koja nije imala direktan susret sa intervencijom u okviru programa.

Regionalna radionica se smatra godišnjom platformom za razmjenu praksi koje se odnose na intervencije u oblasti socijalnog i emocionalnog učenja zasnovane na dokazima, kao i za njihovo proširivanje u Jugoistočnoj Evropi, između profesionalaca iz pojedinačnih zemalja i predstavnika Lions klubova. Sljedeći događaj se očekuje u novembru 2019. godine.

Dodatni resursi se mogu preuzeti sa sljedećih linkova:

Prezentacija Ariel Dickson – Rezultati Lions Quest projekta u Jugoistočnoj Evropi

https://www.youtube.com/watch?v=a7Wu0gt1HUI

Prezentacija Ariel Dickson – Globalna Lions Quest perspektiva

https://www.youtube.com/watch?v=9FQ0hAkgGqk&t=18s

Prezentacija Vadija Maaloufa – Globalna inicijativa organizacije UNODC za prevenciju droge, kriminala i nasilja https://www.youtube.com/watch?v=UcFGEC1p-wc&t=7s

Prezentacija Miloša Stojanovića https://www.youtube.com/watch?v=ihSCMSsS-RI