UNODC je predstavio rezultate Lions Quest programa „Vještine za adolescenciju“ na Evropskom Lions forumu 2018. godine

25-27. oktobar 2018. godine, Skoplje, Sjeverna Makedonija: tokom protekle četiri godine, u saradnji sa Lions Clubs International Foundation (LCIF), UNODC sprovodi Lions Quest program „Vještine za adolescenciju“ (LQSFA) u regionu Jugoistočne Evrope.

Program je pilotiran u četiri zemlje regiona Jugoistočne Evrope: Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedonijii Srbiji, a doveo je do izuzetnih rezultata u odnosu na smanjenje korištenja opojnih supstanci, kao i namjere da se koriste takve supstance (alkohol, cigarete i marihuana) unutar grupe učenika koji su učestvovali u programu.

Trenutno, u okviru sporazuma o saradnji i strategije širenja, LQSFA program obuhvata i dodatne osnovne škole u regionu Jugoistočne Evrope, uz nešto drugačiji vremenski okvir sprovođenja, preciznije dvije godine umjesto inicijalno ponuđene jedne školske godine, s ciljem prikupljanja dodatnih podataka o djelotvornosti intervencije u okviru programa.

Lions Europa Forum je godišnji skup na kojem rukovodstvo LCIF fondacije i članovi Lions klubova razgovaraju o rezultatima velikog broja humanitarnih aktivnosti sprovedenih širom svijeta, a posebna pažnja na ovom skupu poklanja se regionu Evrope.

 

S obzirom na to da se Lions Quest program „Vještine za adolescenciju“ (LQSFA) smatra vodećom intervencijom LCIF fondacije, UNODC je zamoljen da predstavi rezultate programa u regionu Jugoistočne Evrope zajedno sa LCIF fondacijom.

Predstavljanje rezultata programa pomoglo je prisutnima da razumiju njegovu primjenu i prednosti, posebno za primarne korisnike. Uz to, razmatrani su izazovi i primjeri dobre prakse u odnosu na metodologiju sprovođenja, što je obezbijedilo dodatne informacije za bolje razumijevanje planiranog puta proširenja i uvećanja programa u regionu Jugoistočne Evrope, kao i u drugim regionima.