O programu

U partnerstvu s Lions Clubs International Foundation (LCIF), organizacija UNODC započela je provođenje Lions Quest programa „Vještine za adolescenciju“ u regiji Jugoistočne Europe 2014. godine, realizacijom programa u Srbiji, koji se postepeno proširio na Crnu Goru i Bivšu Jugoslovensku Republiku Makedoniju tijekom 2015/2016 godine. Nakon uspješne realizacije u ovim zemljama, program je dodatno proširen na Bosnu i Hercegovinu 2016. godine.

Lions Quest program “Vještine za adolescenciju“ je preventivni program koji se provodi u školi, a usmjeren je na učenike u dobi od 10 do 14 godina. Sadrži obrazovni paket o socijalnom i emocionalnom učenju, s ciljem razvijanja vještina odbijanja kao odgovora na vršnjački pritisak, unaprjeđenje školskog uspjeha i povezanosti sa školom te odgađanje i sprječavanje početka uporabe droga.

Do danas, program je proveden u suradnji s ministarstvima obrazovanja u 145 osnovnih škola širom regije Jugoistočne Europe, a programom je obuhvaćeno preko 7.000 učenika. Pozitivni trendovi, u pogledu upotrebe psihoaktivnih tvari, normativnih uvjerenja, namjere upotrebe tvari i vještina odbijanja među skupinama izloženim programu, primijećeni su kao rezultat strukturirane evaluacije programa.

 

„Bolje spriječiti nego liječiti“ – Desiderius Erasmus

Naše priče

Pomažemo našim mladima da odrastu u sretne odrasle

Program je uspješan

Znamo iz istraživanja provedenih u ovim zemljama da je program uspješan, da ima željene efekte u smislu prevencije korištenja droge i alkohola, da ima željene efekte u smislu razvoja socijalnih i emocionalnih vještina, te stoga, što više razgovaramo s predstavnicima pilot zemalja i prepoznajemo ono što je bilo uspješno, kao i izazove koje treba nadići, to ćemo moći kreirati bolje programe u tim zemljama i širom regije Jugoistočne Europe.

Globalni menadžer programa, LCIF
Metju Kifer

Širenje procesa

Zahvalni smo što imamo ovu povezanost s Lions Clubs International Foundation i koristimo ovaj alat u vidu programa „Vještine za adolescenciju“ kao jedan od neposrednih rezultata koji nam je pomogao da ostvarimo ciljeve u regiji. Zadovoljni smo što se ova inicijativa odvija u regiji Jugoistočne Europe i što mnogobrojne zemlje imaju koristi od nje te smo sigurni da u budućnosti možemo proširiti ovaj proces.

Koordinator programa, UNODC
Vadi Maluf

Gotov i besplatan

Program je višestruk. Ovaj nam program zaista pomaže u rješavanju svih problema koji se tiču ​​adolescenata. Provode ga educirani učitelji u školama, što je sjajno. Mislim da smo zaista privilegirani što smo mogli biti korisnici ovog programa. Dobili smo gotov, cijeli paket, potpuno besplatno za naše škole.

Ministarstvo obrazovanja, znanosti i tehnološkog razvoja Republike Srbije
Snežana Vuković

Akreditacija programa

Mislim da ćemo krenuti prema akreditaciji programa, ali i vidjeti postoji li možda prilika za neki međukulturni program koji bi mogao sadržavati teme iz različitih predmeta. Zatim bismo mogli uključiti ovaj program u te predmetne programe kako bismo ga mogli implementirati ne samo u tih 17 škola već u što većem broju škola u Crnoj Gori.

Ministarstvo obrazovanja, Crna Gora
Tamara Milić

Novi list u obrazovnom sistemu

S ovim programom okrenuta je nova stranica u obrazovnom sustavu, točnije u poglavlju o odgoju djece. Ta su pitanja već bila pokrivena prije, ali mislim da su teme koje su dio ovog programa izuzetno korisne i da će donijeti očekivane rezultate.

Ministarstvo obrazovanja i znanosti, Republika Sjeverna Makedonija
Mile Ginovski

Dobro se uklapa

Program se jako dobro uklapa u naše nacionalne programe, također zato što je tekst Nacionalne strategije za nadzor nad opojnim drogama dogovoren, tako da će ti programi tamo imati izvrsno mjesto.

Federalno Ministarstvo obrazovanja i nauke, Bosna i Hercegovina
Nadija Bandić