Istaknute OBAVJESTI

Preventivni program Lions quest - Vještine za adolescenciju

Preventivni program Lions quest - Vještine za adolescenciju

Agencija za odgoj i obrazovanje održala je u razdoblju od 11. rujna do 16. listopada 2019. pet trodnevnih ciklusa edukacija (u Osijeku, Zagrebu, Rijeci, Zadru i Splitu) na kojima je 90 učitelja i stručnih suradnika osposobljeno za provedbu preventivnog programa Lions quest – Vještine za adolescenciju (Lions quest - Skills for adolescence). Program se nalazi među šest najuspješnijih znanstveno evaluiranih programa socijalno-emocionalnog učenja u svijetu, a namijenjen je učenicima od 10 do 14 godina.

U Beogradu održan godišnji regionalni sastanak o UNODC/Lions Quest programu „Veštine za adolescenciju“

U Beogradu održan godišnji regionalni sastanak o UNODC/Lions Quest programu „Veštine za adolescenciju“

8-9. novembar 2018. godine, Beograd, Srbija: U saradnji sa Lions Clubs International Foundation (LCIF) i uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, organizacija UNODC organizovala je regionalnu radionicu o sprovođenju Lions Quest programa „Veštine za adolescenciju“ (LQSFA program), uz učešće profesionalaca iz pojedinačnih zemalja i predstavnika Lions klubova iz regiona Jugoistočne Evrope.

UNODC predstavio rezultate Lions Quest programa „Veštine za adolescenciju“ na Evropskom Lions forumu 2018. godine

UNODC predstavio rezultate Lions Quest programa „Veštine za adolescenciju“ na Evropskom Lions forumu 2018. godine

25-27. oktobar 2018. godine, Skoplje, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija: tokom protekle četiri godine, u saradnji sa Lions Clubs International Foundation (LCIF), UNODC sprovodi Lions Quest program „Veštine za adolescenciju“ u regionu Jugoistočne Evrope. Program je pilotiran u četiri zemlje regiona Jugoistočne Evrope: Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji i Srbiji.

 

UNODC proširio sprovođenje Lions Quest programa „Veštine za adolescenciju“ u Srbiji

UNODC proširio sprovođenje Lions Quest programa „Veštine za adolescenciju“ u Srbiji

14-16. septembar 2018. godine, Beograd, Srbija: Kao nastavak uspešne saradnje između organizacija UNODC i Lions Clubs International Foundation na širenju strategija prevencije korišćenja droge zasnovanih na dokazima, organizovana je obuka za edukatore za dalje sprovođenje Lions Quest programa „Veštine za adolescenciju“ (LQSFA program) u 10 dodatnih osnovnih škola u Beogradu.

UNODC učestvovao na godišnjem sastanku Društva za istraživanje u oblasti prevencije

UNODC učestvovao na godišnjem sastanku Društva za istraživanje u oblasti prevencije

29. maj – 1. jun 2018. godine, Vašington, SAD: Ove godine je godišnji sastanak Društva za istraživanje u oblasti prevencije održan u Vašingtonu pod nazivom „Optimizacija relevantnosti nauke o prevenciji za sisteme“, tokom kojeg su brojni istraživači imali priliku da predstave nalaze studijskih ispitivanja u oblasti prevencije.

Predstavljen uticaj edukativnih programa za razvoj životnih veština u oblasti prevencije korišćenja droge u Jugoistočnoj Evropi na marginama 61. sednice Komisije o opojnim drogama

Predstavljen uticaj edukativnih programa za razvoj životnih veština u oblasti prevencije korišćenja droge u Jugoistočnoj Evropi na marginama 61. sednice Komisije o opojnim drogama

14. mart 2018. godine, Beč, Austrija: Lions Clubs International Foundation u saradnji sa organizacijom UNODC organizovala je prateći događaj „Uticaj edukativnih programa za razvoj životnih veština u školama na prevenciju: iskustvo iz Jugoistočne Evrope i Latinske Amerike“, na marginama 61. sednice Komisije o opojnim drogama.