Lions Clubs International (LCI) je međunarodna nepolitička organizacija koja je osnovana 1916. godine u Čikagu, Ilinois, od strane Melvina Džonsa. Sada je sjedište u Oak Brook, Illinois. Od aprila 2015. godine, imala je preko 46.000 lokalnih klubova i više od 1.7 miliona članova (Lions & LEO) u 190 zemalja širom sveta.

Kancelarija Ujedinjenih nacija za droge i kriminal (UNODC) je kancelarija Ujedinjenih nacija osnovana 1997. godine kao Kancelarija za kontrolu droga i prevenciju kriminala kombinovanjem Internacionalnog Programa kontrole Droga Ujedinjenih nacija (UNDCP) i Odjeljenja za prevenciju kriminala i krivično pravosuđe u Kancelariji Ujedinjenih nacija u Beču. Član je Razvojne grupe Ujedinjenih nacija i 2002. godine je preimenovan u Kancelariju Ujedinjenih nacija za droge i kriminal.

Lions Quest program „Vještine za adolescenciju“ je školska intervencija prevencije korišćenja droge usmjerena na učenike uzrasta 10-14 godina, a sadrži obrazovni paket o socijalnom i emocionalnom učenju, sa ciljem da se razviju veštine odbijanja kao odgovor na vršnjački pritisak, da se unapredi školski uspjeh i vezanost za školu i odloži i spreči početak korišćenja droge.

Prevencija upotrebe droga, HIV / AIDS-a i kriminala među mladima kroz programe obuke porodičnih vještina u zemljama sa niskim i srednjim prihodima (Projekat GLOK 01) je globalni projekat za širenje programa obuke u porodicama u različitim regionima sveta. Projekat je trenutno aktivan u centralnoj Aziji, Latinskoj Americi i Jugoistočnoj Evropi.