O programu

U partnerstvu s Lions Clubs International Foundation (LCIF), organizacija UNODC započela je sprovođenje Lions Quest programa „Vještine za adolescenciju“ u regionu Jugoistočne Evrope 2014. godine, realizacijom programa u Srbiji, koji se postepeno proširio na Crnu Goru i Sjevernu Makedoniju tokom 2015/2016. Nakon uspješne realizacije u ovim zemljama, program je dodatno proširen na Bosnu i Hercegovinu 2016. godine.

Lions Quest program „Vještine za adolescenciju“ je školska intervencija prevencije korišćenja droge usmjerena na učenike uzrasta 10–14 godina, a sadrži obrazovni paket o socijalnom i emocionalnom učenju, sa ciljem da se razviju vještine odbijanja kao odgovor na vršnjački pritisak, da se unaprijedi školski uspjeh i vezanost za školu i odloži i spriječi početak korišćenja droge.

Do danas, program je sproveden u saradnji s ministarstvima prosvjete u 145 osnovnih škola širom regiona Jugoistočne Evrope, a programom je dosegnuto preko 7000 učenika. Primijećeni su pozitivni trendovi, u smislu korišćenja psihoaktivnih supstanci, normativnih uvjerenja, namjere da se koriste supstance i vještine odbijanja u grupama izloženim programu, kao rezultat strukturisane evaluacije programa.

„Prevencija je bolja od lijeka“ – Deziderije Erazmo

Naše priče

Pomažemo mladima da izrastu u srećne odrasle

Program je uspješan

Znamo iz istraživanja sprovedenog u ovim zemljama da je program uspješan, da ima željene efekte u smislu prevencije korišćenja droge i alkohola, da ima željene efekte u smislu razvoja socijalnih i emocionalnih vještina, te stoga, što više razgovaramo sa predstavnicima pilot zemalja i prepoznajemo ono što je bilo uspješno, kao i izazove koje treba prevazići, to ćemo moći da kreiramo bolje programe u tim zemljama i širom regiona Jugoistočne Evrope.

Globalni menadžer programa, LCIF
Metju Kifer

Širenje procesa

Zahvalni smo što imamo ovu vezu sa Lions Clubs International Foundation i koristimo ovaj alat u vidu programa „Vještine za adolescenciju“ kao jedan od neposrednih rezultata koji nam je pomogao da ostvarimo ciljeve u regionu. Zadovoljni smo što se ova inicijativa odvija u regionu Jugoistočne Evrope i što mnogobrojne zemlje imaju koristi od nje i sigurni smo da u budućnosti možemo da proširimo ovaj proces.

Koordinator programa, UNODC
Vadi Maluf

Gotov i besplatan

Program je višeslojan. Ovaj program nam zaista pomaže da se bavimo svim problemima koji se odnose na adolescente. Sprovode ga obučeni nastavnici u školama, što je sjajno. Mislim da smo zaista privilegovani što možemo da budemo korisnici ovog programa. Dobili smo gotov, čitav paket, potpuno besplatno za naše škole.

Ministarstvo prosjvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije
Snežana Vuković

Akreditacija programa

Mislim da ćemo raditi na akreditaciji programa, ali takođe i videti da li možda postoji šansa za neki interkulturni program koji bi uključio teme iz različitih predmeta. Onda bismo mogli da uključimo ovaj program u nastavne planove tih predmeta, da bismo mogli da ga sprovodimo ne samo u ovih 17 škola, već u što više škola u Crnoj Gori.

Ministarstvo prosjvete, Crna Gora
Tamara Milić

Novi list u obrazovnom sistemu

Sa ovim programom okrenut je novi list u obrazovnom sistemu, tačnije u poglavlju o vaspitanju dece. Ova pitanja su već pokrivena ranije, ali lično mislim da su teme koje su predmet ovog programa izuzetno korisne i da će dovesti do očekivanih rezultata.

Ministarstvo prosvjete i nauke, Sjeverna Makedonija
Mile Ginovski

Dobro se uklapa

Program se zaista dobro uklapa sa našim nacionalnim programima, takođe zato što je dogovoren tekst Državne strategije nadzora nad opojnim drogama, tako da će ovi programi imati tu svoje odlično mjesto.

Federalno Ministarstvo obrazovanja i nauke, Bosna i Hercegovina
Nadija Bandić