Меѓународниот Лајонс Клуб е меѓународна не-политичка служба основана првично во 1916 година во Чикаго, Илиноис од Мелвин Џонс. Сега е со седиште во Оук Брук, Илиноис. Од април 2015 година, има над 46.000 локални клубови и повеќе од 1.7 милиони членови во 190 земји низ светот.

Канцеларијата на Обединетите нации за дроги и криминал е канцеларија на Обединетите нации која е основана во 1997 година како Канцеларија за контрола на дрога и превенција на криминал со комбинирање на Меѓународното нарко на Обединетите нации Контролна програма (UNDCP) и Секторот за спречување на криминалот и кривичното право во Канцеларијата на Обединетите нации во Виена. Таа е членка на Групата за развој на Обединетите нации [2] и беше преименувана во Канцеларијата на Обединетите нации за дроги и криминал во 2002 година.

Програмата "Вештини за адолесцентија" е интервенција за превенција од употреба на дрога во самото училиште и е  наменета за учениците од возрасната група од 12-15 години со образовниот пакет за социјално-емоционално учење, а со цел да се развијат вештините за одбивање за да се справат со притисокот од врсниците, да се подобрат схоластичките достигнувања и нивната приврзаност кон училиштето и да го одложат и спречат почетокот на злоупотребата на дрога.

До денес, програмата беше спроведена во соработка со Министерството за образование во 145 основни училишта низ регионот на ЈИЕ и беа вклучени повеќе од 7.000 деца со реализација на програмата. Позитивните трендови, во однос на употребата на супстанции, нормативните верувања, намерата да се користат супстанци и вештини за одбивање кај групите изложени на програмата, беа забележани како резултат на структурирана евалуација на програмата.

Спречување на употребата на дрога, ХИВ / СИДА и криминал кај младите преку програми за обука за семејни вештини во земјите со низок и среден приход (УНОДЦ ГЛОК 01) е глобален проект за дисеминација на програми за обука за семејни вештини во различни региони во светот. Проектот во моментов е активен во Централна Азија, Латинска Америка и Југоисточна Европа.