O programu

UNODC je v partnerstvu z mednarodno fundacijo Lions Clubs leta 2014 začel v regiji Jugovzhodne Evrope (JVE) izvajati program Lions Quest Veščine za adolescenco. Najprej so začeli v Srbiji, leta 2015/ 16 pa se je postopoma razširil  v Črno goro in nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo. Po uspešni implementaciji v teh državah se je program leta 2016 razširil še v Bosno in Hercegovino.

 

Program Lions Quest Veščine za adolescenco je šolski preventivni program na področju preprečevanja uporabe drog, namenjen učencem v starostni skupini 10-14 let. Na voljo je izobraževalni paket s področja socialnega in čustvenega učenja, katerega cilj je razviti veščine zavračanja za obvladovanje pritiska vrstnikov, izboljšati šolske dosežke in navezanost otrok na šolo ter odložiti in preprečiti začetek uporabe drog.

Do danes se je program v sodelovanju z Ministrstvi za šolstvo izvajal v 145 osnovnih šolah po vsej JVE regiji, dosegel pa je več kot 7000 učencev. Kot rezultat strukturirane evalvacije programa so bili pri mladih, ki so bili vključeni v program, opaženi pozitivni trendi v smislu uporabe substanc, normativnih prepričanj, namere za uporabo substanc in sposobnosti zavračanja med skupinami, ki so bile izpostavljene programu.

 

„Preventiva je boljša kot zdravljenje“ – Deziderije Erazmo

Naše zgodbe

Pomagati našim mladim, da odrastejo v zadovoljne odrasle.

Program deluje

Iz raziskav, opravljenih v teh državah, vemo, da program deluje, da ima program želene učinke v smislu preprečevanja uporabe alkohola in drugih drog, da ima želene učinke v smislu razvoja socialnih čustvenih veščin. Torej, bolj kot bomo sodelovali s pilotnimi državami in ugotavljali, kaj je bilo uspešno, kateri so tisti izzivi, ki jih moramo premagati, lažje bomo ustvarili močnejše programe za te države in v celotni regiji JVE.

Globalni menadžer programa, LCIF
Metju Kifer

Proces širjenja

Hvaležni smo, da smo se povezali z mednarodno fundacijo Lions Clubs, ki zagotavlja orodje, kot je program Lions Quest Skills Veščine za adolescenco. Program je eden izmed produktov, ki so nam pomagali doseči cilje na regionalni ravni. Zelo smo veseli, da se ta pobuda izvaja v regiji jugovzhodne Evrope in da imajo države veliko koristi od nje. Prepričani smo, da lahko ta proces v prihodnosti razširimo.

Koordinator programa, UNODC
Vadi Maluf

Pripravljeno in brezplačno

Program je večplasten. Ta program nam resnično pomaga pri reševanju vseh težav, ki zadevajo mladostnike. Izvajajo ga usposobljeni učitelji v šolah, kar je super. Mislim, da smo resnično počaščeni, da smo lahko bili del tega programa. Za naše šole smo dobili pripravljen program, cel paket, in to popolnoma brezplačno.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in tehnološki razvoj, Republika Srbija
Snežana Vuković

Akreditacija programa

Mislim, da bomo šli v smeri akreditacije programa, poskušali pa ga bomo uvrstiti tudi kot medkulturni program, ki bi vključeval teme iz različnih predmetov. Potem bi lahko ta program vključili kot predmet, da bi ga lahko izvajali ne samo v teh 17 šolah, ampak v čim več šolah v Črni gori.

Ministrstvo za izobraževanje, Črna gora
Tamara Milić

Nova stran v izobraževalnem sistemu

S tem programom je obrnjen nov list v izobraževalnem sistemu, natančneje v poglavju o vzgoji otrok. Te teme so bile že obravnavane, vendar osebno menim, da so vsebine, ki so del tega programa, izjemno koristne in da bodo prinesle pričakovane rezultate.

Ministrstvo za izobraževanje in znanost, Severna Makedonija
Mile Ginovski

Dobro se ujema s strategijo

Program se zelo dobro ujema z našimi nacionalnimi programi, tudi zato, ker je besedilo Nacionalne strategije nadzora nad prepovedanimi drogami usklajeno, tako da bodo ti programi tam imeli odlično mesto.

Zvezno ministrstvo za izobraževanje in znanost, BiH
Nadija Bandić