O programu

U partnerstvu sa Lions Clubs International Foundation (LCIF), organizacija UNODC započela je sprovođenje Lions Quest programa „Veštine za adolescenciju“ u regionu Jugoistočne Evrope 2014. godine, realizacijom programa u Srbiji, koji se postepeno proširio na Crnu Goru i Bivšu Jugoslovensku Republiku Makedoniju tokom 2015/2016. Nakon uspešne realizacije u ovim zemljama, program je dodatno proširen na Bosnu i Hercegovinu 2016. godine.

Lions Quest program „Veštine za adolescenciju“ je školska intervencija prevencije korišćenja droge usmerena na učenike uzrasta 10-14 godina, a sadrži obrazovni paket o socijalnom i emocionalnom učenju, sa ciljem da se razviju veštine odbijanja kao odgovor na vršnjački pritisak, da se unapredi školski uspeh i vezanost za školu i odloži i spreči početak korišćenja droge.

Do danas, program je sproveden u saradnji sa ministarstvima prosvete u 145 osnovnih škola širom regiona Jugoistočne Evrope, a programom je dosegnuto preko 7.000 učenika. Primećeni su pozitivni trendovi, u smislu korišćenja psihoaktivnih supstanci, normativnih uverenja, namere da se koriste supstance i veštine odbijanja u grupama izloženim programu, kao rezultat strukturisane evaluacije programa.

 

„Prevencija je bolja od leka“ – Deziderije Erazmo

Naše priče

Pomažemo mladima da izrastu u srećne odrasle

Program je uspešan

Znamo iz istraživanja sprovedenog u ovim zemljama da je program uspešan, da ima željene efekte u smislu prevencije korišćenja droge i alkohola, da ima željene efekte u smislu razvoja socijalnih i emocionalnih veština, te stoga, što više razgovaramo sa predstavnicima pilot zemalja i prepoznajemo ono što je bilo uspešno, kao i izazove koje treba prevazići, to ćemo moći da kreiramo bolje programe u tim zemljama i širom regiona Jugoistočne Evrope.

Globalni menadžer programa, LCIF
Metju Kifer

Širenje procesa

Zahvalni smo što imamo ovu vezu sa Lions Clubs International Foundation i koristimo ovaj alat u vidu programa „Veštine za adolescenciju“ kao jedan od neposrednih rezultata koji nam je pomogao da ostvarimo ciljeve u regionu. Zadovoljni smo što se ova inicijativa odvija u regionu Jugoistočne Evrope i što mnogobrojne zemlje imaju koristi od nje i sigurni smo da u budućnosti možemo da proširimo ovaj proces.

Koordinator programa, UNODC
Vadi Maluf

Gotov i besplatan

Program je višeslojan. Ovaj program nam zaista pomaže da se bavimo svim problemima koji se odnose na adolescente. Sprovode ga obučeni nastavnici u školama, što je sjajno. Mislim da smo zaista privilegovani što možemo da budemo korisnici ovog programa. Dobili smo gotov, čitav paket, potpuno besplatno za naše škole.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije
Snežana Vuković

Akreditacija programa

Mislim da ćemo raditi na akreditaciji programa, ali takođe i videti da li možda postoji šansa za neki interkulturni program koji bi uključio teme iz različitih predmeta. Onda bismo mogli da uključimo ovaj program u nastavne planove tih predmeta, da bismo mogli da ga sprovodimo ne samo u ovih 17 škola, već u što više škola u Crnoj Gori.

Ministarstvo prosvete, Crna Gora
Tamara Milić

Novi list u obrazovnom sistemu

Sa ovim programom okrenut je novi list u obrazovnom sistemu, tačnije u poglavlju o vaspitanju dece. Ova pitanja su već pokrivena ranije, ali lično mislim da su teme koje su predmet ovog programa izuzetno korisne i da će dovesti do očekivanih rezultata.

Ministarstvo prosvete i nauke, BJR Makedonija
Mile Ginovski

Dobro se uklapa

Program se zaista dobro uklapa sa našim nacionalnim programima, takođe zato što je dogovoren tekst Državne strategije nadzora nad opojnim drogama, tako da će ovi programi imati tu svoje odlično mesto.

Federalno Ministarstvo obrazovanja i nauke, Bosna i Hercegovina
Nadija Bandić